Dissenyem el pla de formació que més encaixi segons les vostres necessitats!

Desenvolupar els equips d’una empresa, associació, entitat; és una de les peces clau per alinear els objectius i l’estratègia amb la seva realitat. Un pla de formació intern, es fonamental per aconseguir millorar les competències dels col·laboradors així com afegir-hi de noves, permetent evolucionar a l’organització en el seu conjunt, plantejar nous reptes i assolir fites cap a l’èxit.

Modalitats:

  • Curs estàndard, d’aula
  • Taller
  • Seminari
  • Conferència
  • Formació a l’aire lliure
  • Jornada
  • Altres opcions disponibles a consultar.

Els plans de formació són la culminació o el producte resultant de l’anàlisi de necessitats formatives.

Què tenim en compte a l'hora d'adaptar i elaborar aquestes necessitats de l'empresa?

Justificació del pla de formació: raó de ser de les iniciatives de formació, en funció dels reptes, estratègies, polítiques o directrius que es proposa l’organització de cara a perfeccionar-ne el funcionament.

Revisió i/o actualització dels criteris d’accés a la formació, circuit de validació, fases, etc.

Referència a les necessitats de formació detectades, per tal de traduir aquestes necessitats en accions formatives concretes, en funció dels recursos disponibles.

Estratègies d’intervenció al nostre abast: aprenentatge informal, formació interna, autoformació, formació externa, formació a mida, etc.

Relació de les accions formatives proposades, degudament justificades i prioritzades.

Per a cada acció formativa:

Concreció dels objectius específics i dels continguts.

Elecció del canal, la modalitat i la metodologia.

Identificació dels destinataris potencials.

Indicar la durada global, i la de cada sessió.

Sistema i instruments d’avaluació.

Elecció de formador/a (intern o extern).

Analitzar els antecedents d’aquesta acció formativa.

Concreció d’aspectes organitzatius i logístics.

Pressupost.