Curs d’Habilitats comunicatives en les vendes
Curs de Gestió telefònica i d’Atenció al client
Curs de Comunicació Afectiva i Assertiva

Curs de Debat: Formació i Concurs
Curs de Comunicació No Verbal: El cos diu el que la ment sent
Curs d’Oratòria: Com guanyar-se el públic amb 5 tècniques