La formació virtual és una modalitat educativa que es presenta com a alternativa a la formació presencial i permet donar resposta a les necessitats educatives que planteja una societat cada vegada més diversificada i en constant evolució.

Aquest tipus de formació es troba dins de la modalitat d’ensenyament e-learning, és a dir, aprenentatge a través d’Internet i les tecnologies associades.

Què és l'E-learning?

L’e-learning es basa en aprofitar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), utilitzant diferents plataformes virtuals o altres eines, per a distribuir materials formatius i generar eines de comunicació amb l’objectiu de crear un entorn virtual per a l’aprenentatge.

A través de la tecnologia, l’estudiant i el professor tenen accés a formació interactiva i multimèdia en format web. Els tutors realitzen un seguiment de la formació a través dels serveis virtuals i proporcionen els continguts i materials, així com tot el necessari, per a completar la formació amb èxit.

Perquè formar-me de forma virtual?

Aquest tipus d’ensenyament, que està en plena expansió des de fa temps, el volem impulsar com una eina útil i necessària per a la formació contínua i al llarg de la vida.

 • Flexibilitat
 • Disposes dels materials didàctics disponibles des del primer moment.
 • Les conexions són síncrones, oferint feedback entre docent i alumnat.
 • Forma’t des del lloc de treball, sense desplaçaments!
 • Horari amb més possibilitat de comptabilització amb la feina.

Les plataformes amb les que es realitzen els cursos permeten que existeixi una major interacció entre professorat i alumnat com també, entre el propi alumnat, facilitant així un fort dinamisme per a aquest tipus d’estudis. Aquests estudis normalment es realitzen a través de plataformes específiques per a l’aprenentatge, tot i que també es poden realitzar a través de xarxes socials o altres entorns web.

Quines són les eines que utilitzaré en una formació virtual?

La forma d’aprendre que ofereix l’entorn virtual és molt variada i permet la utilització de nous recursos i metodologies associades per a l’aprofitament del curs:

 • Vídeos tutorials.
 • Fòrums.
 • Xats.
 • Podcast.
 • Connexions virtuals entre professorat i alumnat.
 • Presentacions sobre un tema.
 • Exercicis pràctics.
 • Documents de lectura.
 • Materials complementaris per a l’aprenentatge.

Com m'avaluen un curs virtual?

La forma d’avaluació també pot ser diversa, aplicant-se la millor en cada formació:

 • Qüestionaris.
 • Entrega d’exercicis.
 • Activitats d’avaluació individual o grupal.
 • Participació en els fòrums.