En l’oferta formativa presencial d’Aconsilium trobareu els cursos organitzats per famílies temàtiques, incloent aquelles àrees de l’empresa que podem aportar millores a partir d’una formació fonamentada en la pràctica que assegura l’aplicabilitat immediata de la formació.

També trobareu cursos per adquirir o complementar aquelles habilitats personals i competències transversals aplicables en l’empresa, que asseguren una ràpida inserció laboral o una millora.

Tots els cursos que teniu disponibles en l’oferta formativa són adaptables a cada circumstància de l’empresa o individual, podent-se oferir en modalitat PRESENCIAL o VIRTUAL. A la vostra mida!