DISSENYEM EL TEU ITINERARI PROFESSIONAL, ORIENTEM I FORMEM PEL TEU DESENVOLUPAMENT I ÈXIT LABORAL.

Si vols començar una feina i no tens formació o experiència laboral; si vols créixer professionalment o millorar la teva qualificació laboral, i vols rebre assessorament personalitzat, a ACONSILIUM volem ser el teu consell!

Dissenyem per a tu un informe d’assessorament individualitzat, amb l’itinerari a seguir i recomanacions per dur-lo a terme, acompanyant-te en tot moment en aquest procés.

Analitza el teu perfil per conèixer a fons quines són les teves competències transversals que et diferencien dels demés i en quines necessites treballar-hi per aconseguir una millor marca personal.

Coneix les competències transversals més ben valorades en el mercat laboral i en els sectors emergents. Nosaltres t’ajudarem a fer-te un perfil competitiu que encaixi amb el teu projecte professional.

Al llarg de 2 o 3 sessions, i en format virtual, et plantejarem un test per valorar les competències bàsiques + tècniques o específiques (hard skills) que tens i que s’associen al càrrec que vols ocupar. Aquestes són essencials, ja que permetenm el domini de les tècniques o eines pel correcte acompliment de les funcions en l’entorn laboral.

També valorarem les competències transversals (soft skills), que són totes les habilitats, coneixements i actituds que has anat adquirint al llarg de la vida personal i professional i que són aplicables a qualsevol entorn laboral o situació vital.

Algunes d’aquestes poden ser la capacitat del treball en equip, resiliència, iniciativa, raonament crític, la intel·ligència emocional i autonomia.

Són també una part fonamental en el perfil professional, i cada cop més valorades, ja que et permeten diferenciar-te d’altres candidats amb la mateixa formació i experiència.